Как да направя графика в Excel с кумулативна средна стойност

Кумулативната средна стойност преизчислява средната стойност на набора от данни при добавяне на нови данни. По време на преизчислението всички данни, съдържащи се в набора от данни, се включват в средното. В Microsoft Excel вашата електронна таблица трябва да позволява включването на нови данни в серия от точки от данни и да актуализира средната стойност, за да отразява новата информация. Получената диаграма трябва да се актуализира автоматично, за да отрази новата средна стойност. За щастие, Excel автоматизира повечето от тези задачи, стига да сте настроили електронната си таблица правилно.

1

Отворете Microsoft Excel.

2

Въведете данните си в колона А.

3

Въведете "= СРЕДНА (A: A)" в клетка B1. Тази конфигурация търси всички точки с данни в колона А, така че когато добавяте данни към колоната, те се включват в средната стойност.

4

Щракнете върху клетка B1, за да я изберете.

5

Щракнете върху раздела "Вмъкване".

6

Щракнете върху „Колона“ или „Лента“ от групата Графики и изберете горния ляв тип диаграма. Единствената разлика между колоните и лентовите диаграми е съответно тяхната вертикална или хоризонтална ориентация. Средната диаграма се създава на същата страница и ще се актуализира автоматично, когато добавите още данни.

скорошни публикации