Добавяне на етикети към единични публикации в Blogspot

Публикациите в Blogger поддържат маркери за отделни публикации, което ви позволява да сортирате публикациите си с определени критерии. Поддръжката за маркиране е достъпна за всички ваши публикации в блога. Можете да покажете маркерите на блога в шаблона, например в страничната лента. Вашите читатели могат да използват тези маркери, за да ограничат типа съдържание, което желаят да прочетат във вашия блог.

1

Влезте в своето табло за управление на Blogger. Щракнете върху връзката за блога, който искате да редактирате.

2

Кликнете върху „Редактиране на публикации“. Ще се появи списък на всички публикации, публикувани и планирани да бъдат публикувани във вашия блог. Щракнете върху връзката „Редактиране“ до публикацията в блога, която искате да промените.

3

Въведете маркерите на публикацията в блога в полето "Етикети за тази публикация".

4

Поставете запетая между всеки маркер, който добавяте към публикацията. Щракнете върху „Публикувай публикация“, когато приключите с добавянето на тагове. Щракнете върху „Преглед на публикацията“, за да видите отделната страница на публикацията с добавените тагове.

скорошни публикации