Последици от нарушение на срочен трудов договор за служители

Срочният трудов договор е правно споразумение, което работодателят подписва с това, което е известно като договорно нает служител. В него се посочват специфичните мита, условията за плащане и крайната дата, след което служителят напуска компанията, освен ако не е задържан по нов договор. Нарушение се случва, когато някоя от страните наруши условията, което може да включва липса на обещани заплати или некачествена работа. Помолете адвокат да прегледа такива договори преди подписване.

Загуба на пари

Най-непосредствената последица от нарушение на трудовия договор е загуба на пари. Дори ако служителите са без вина, делата им могат да отнемат месеци или години, за да бъдат разрешени от арбитри и съдилища. Договорените работници без адекватни спестявания са особено уязвими и не разполагат с краткосрочни средства, поради което е разумно служителите на договор да имат спестявания, за да се издържат.

Отрицателна репутация

Служителите, пострадали от срочни нарушения на договорите, могат да намерят своята репутация за оскърбена, особено ако се случват повече от веднъж. Ако нарушенията са причинени от служители, те нямат кого да обвинят освен себе си. Ако работодателите са виновни, служителите могат трудно да се опитат да се противопоставят на негативната репутация, която може да се получи. За да се защитят, служителите по договор трябва да избягват компании със съмнителни практики на наемане.

Перспективи

Работниците трябва да посочат предишна работа на почти всяко заявление за работа. Дори ако работодателите очевидно са сгрешили и са уволнили работниците без причина, на тези служители може да им е трудно да си възвърнат репутацията. В една силно конкурентна индустрия работодателите нямат много стимул да рискуват всеки с дори намек за противоречие, въпреки това, което може да бъде пълна невинност.

Нисък морал

Дори ако компаниите не уволняват служители след нарушение на договора от двете страни, ниският морал може бързо да доведе до това, ако служителите се чувстват неоценени или малтретирани. Успешната комуникация включва честен диалог, който води до по-малко изненади и по-висок морал. Компаниите, които постоянно се представят добре, разпознават този принцип и се грижат внимателно да проверяват потенциалните служители и да се отнасят с уважение към тях, щом се качат на борда.

скорошни публикации